A Vadzsraguru Mantra hasznának és előnyeinek magyarázata szótagról szótagra – a nagy tertön Karma Lingpától

A Vadzsraguru Mantra hasznának és előnyeinek magyarázata szótagról szótagra – a nagy tertön Karma Lingpától

Fordította: Urgyen. Megtalálható Urgyen: Szivárványtest c. Samadhi Kiadó gondozásában megjelent könyvben.

A Vadzsraguru mantra Guru Rinpocse mantrája, akit még Padmaszambhavának is neveznek. Ez itt a Vadzsraguru mantrát magyarázó kincsszöveg rövidített változata. A szöveget eredetileg Guru Rinpocse idejében rejtették el Tibetben, melyet később Karma Lingpa a tizennegyedik században feltárt a rejtett helyről, és aranypapírra másolt. Egyszerűen így ismert, hogy „A Vadzsraguru Mantra hasznának és előnyeinek magyarázata szótagról szótagra”. Imával kezdődik, majd egy párbeszéddel folytatódik maga Guru Rinpocse és spirituális társa Jese Cogyal között.

Jese Cogyal kezdi:

Én, Jese Cogyal hölgy, felajánlottam neked a külső és belső mandalák hatalmas skáláját, és most a következő kérdéssel fordulok hozzád. Oh, nagy tanító Pema Dzsungne, ki nagyon kedves vagy hozzánk, tibeti emberekhez, hátrahagyva számunkra örökséged, mely hasznunkra van most és hasznunkra lesz eljövendő életeinkben is. Kedvességed oly nagy, hogy sosem tapasztaltunk előtte semmilyen hasonlót, és nem fogunk tapasztalni soha hasonlót a jövőben sem. Különösen, hogy még én is, alacsony képességű, szerény személyként, kétségtelenül elérem a megvilágosodást.

Jese Cogyal
Jese Cogyal

A jövőben a lények nagyon kis koncentrációképességgel fognak rendelkezni, nagyon sok dolog fogja zavarni és lefoglalni tudatukat. Jellemük durva és nehezen megszelídíthető lesz. Sok helytelen szemléletet kifejlesztenek a szent dharmával kapcsolatban. Különösen, eljön az idő amikor az emberek szórják szét a Titkos Mantra tanításokat, a tantra felülmúlhatatlan szintjeit. Abban az időszakban az összes érző lény súlyosan szenvedni fog a betegségektől, éhségtől és háborúktól. E három fajta csapás terjedése következtében, különösen Kínában, Tibetben és Mongóliában, olyan fajta felfordulás lesz, mint amikor valami a hangyabolyt tönkreteszi, és ebben az időszakban a tibeti emberek nagyon fognak szenvedni. Habár sok fortélyos módszert tanítottál, melyek e helyzetek megmentésére lehetségesek, az érző lényeknek a jövőben nem lesz idejük gyakorolni. Habár lesz kevés hajlamuk a gyakorlásra, sok nagy akadállyal találkoznak. Az érző lények nagy mennyiségű diszharmóniát tapasztalnak. Nem lesznek képesek eljutni vagy elérkezni semmilyen fajta egyetértésre, és ennek következtében viselkedésük nagyon tisztátalan lesz. Az ilyen rossz időszakokat nagyon nehéz lesz elhárítani. Ebben a helyzetben milyen haszna és előnye lesz, ha a lények csak egyedül ezt a Vadzsraguru mantrát gyakorolják? Kérlek téged, mond el a jövőbeli egyének hasznára, akik nem képesek ezt érzékelni, és ezért kell elmagyarázni számukra.

Pema Dzsungne nagymester válaszolt:

Oh, hűséges hölgy, amit mondtál teljesen igaz. Jövőben, azokban az időkben az eljövendő érző lények számára, rövidebb és hosszabb időszakokra is, a Vadzsraguru mantra haszna egyértelműen érződni fog. Mivel az általam ajánlott spirituális útmutatások és gyakorlási módszerek megszámlálhatatlanok, nagymennyiségű kincstanítást rejtettem el vizekbe, sziklákba, égbolton és egyebekbe. Ezekben a gonosz időszakokban még a szerencsés karmával rendelkező egyéneknek is nehéz lesz ezekkel a tanításokkal találkozniuk. Nehéz lesz összehozni a szükséges körülményeket e tanítások feltárására. Ez a jele annak, hogy a lények együttes érdeme fogyatkozik.

A Vadzsraguru
A Vadzsraguru

Azokban az időkben azonban, ha ezt a lényegi mantrát, a Vadzsraguru mantrát ismételik százszor, ezerszer, tízezerszer, százezerszer, milliószor, tízmilliószor, százmilliószor, vagy többször, és szent helyeken, templomokban, nagy folyók partján, istenek és démonok területein ismétlik a tiszta szamajával rendelkező tantrikus gyakorlók, olyan szerzetesek, akik tisztán tartják fogadalmaikat, a tanítások iránt hittel rendelkező férfiak és nők, felhozva a nagyszabású bodhicsittát és e mantrát recitálva, gyakorlásuk haszna, előnye és energiája valóban felfoghatatlan. Elhárítja a betegségek, éhínség, nyugtalanság, rossz termés, rossz előjelek és tünetek negatív erőit a világ összes országában. Az eső így megfelelő időben esik a termés beéréséhez, így mindig bőséges utánpótlással szolgál a mezőgazdaság számára és az állatok létszükségletéhez, az összes régió és terület jólétet, kedvező körülményeket tapasztal.

Az így gyakorló egyének ebben az életükben, a következő életükben, és a halál és újraszületés közötti köztes létben újra és újra találkozni fognak velem. E személyek közül a legjobbak valóban találkoznak velem éber tudatosságukban. A megvalósítás középső szintjén lévők újra és újra találkoznak velem álmaikban. Fokozatosan beteljesítve gyakorlásuk különböző utjait és szintjeit a férfi és női belső tudatosság-tartók soraiba kerülnek a tiszta földemen, Ngajab kontinensen. Ne kételkedjetek ebben.

E mantrát megszakítás nélkül csak százszor elmondva naponta, vonzó leszel mások számára, erőfeszítés-mentesen rendelkezni fogsz élelemmel, gazdagsággal és a szükségesekkel az életben.

Ezerszer vagy tízezerszer elmondva napi alapként, képes leszel szó szerint mások lenyűgözésére a ragyogásoddal és éleselméjűségeddel, nagyon karizmatikussá és befolyásossá válsz, pozitív hatásokkal másokra, megvalósítod az áldás és a spirituális hatalom akadálytalan erejét.

Százezerszer vagy milliószor ismételve a rendszeres gyakorlás alapon, képes leszel mérhetetlen hasznára válni a lényeknek, pontosan, ahogy akarod.

Hárommilliószor vagy hétmilliószor recitálva a mantrát, sosem válsz el a három idő buddháitól, elválaszthatatlanná válsz tőlem. A létezés összes istene és démona figyel rád, felajánlva imáikat.

A legjobb esetben az egyének még ebben az életükben elérik a szivárványtestet, a végső megvalósítást. A közepes szintűek a haláluk pillanatában, a ragyogó világosság anya és gyermek aspektusai találkozásakor. A gyenge képességű egyének találkoznak velem a bardóban, a bardó állapot összes megnyilvánulása felszabadul saját alapjában, így ezek az egyének Ngajab kontinensen születnek meg, és arról az előnyös helyről mérhetetlen hasznára tudnak lenni a lényeknek. A Guru ezt válaszolta Jese Cogyalnak.

A hölgy erre ezt mondta:

Oh, nagymester, nagyon kedves tőled, hogy elmondtad a mantra spirituális energiájának hatalmas, mérhetetlen előnyeit. A jövőbeli érző lényekért azonban a részletesebb magyarázatnak is óriási haszna lenne, ezért megkérlek, hogy beszélj röviden e mantra különböző szótagjairól is.

Erre a nagymester válaszolta:

Oh, nemes család lánya, a Vadzsraguru mantra nem csak az én lényegi mantrám, hanem a tantra négy osztálya összes istenségének, mind a kilenc jánának és a 84000 dharmatanításnak a lényege, vagyis életereje. A három idő összes buddhájának, összes gurujának, jidámjának, dákájának, dákinijének, dharmavédőjének lényege, mindezek lényegét tartalmazza és mind teljes e mantrában. Azt kérded, hogyan működik? Hogy lehet, hogy mindez teljes e mantrában? Hallgasd figyelmesen, és tartsd észben. Olvasd újra és újra. Írd le az érző lények hasznára, tanítsd és mutasd be az eljövendő lényeknek.

Guru Rinpocse (Padmaszambhava) mantra
Vadzsraguru mantra

 

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG a megvilágosodott test, beszéd és tudat fenséges lényege

BENZA a lerombolhatatlanság-család finom lényege

GURU a drágakőcsalád finom lényege

PEMA a lótuszcsalád finom lényege

SZIDDHI a cselekvéscsalád finom lényege

HUNG a meghaladó-család finom lényege

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM a szambhogakája tökéletes ragyogása és gazdagsága

ÁH a dharmakája teljesen változatlan tökéletessége, az abszolút valóság nyilvánvaló teste

HUNG Guru Rinpocse tökéletes jelenléte nirmánakájaként, az emanáció nyilvánvaló teste

BENZA a mandala összes heruka istenségének tökéletessége

GURU a gyökérgurukra, átadásgurukra és a belső tudatosság tartóira utal

PEMA a dákák és dákinik seregére utal

SZIDDHI az összes jólét istenség és a kincstanítások őreinek életereje

HUNG a dharmapalák, védelmező istenségek életereje

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG a tantra három osztályának életereje

BENZA a kolostori fegyelem és a tanítások szutra osztályának életereje

GURU az abhidharma és a krija (akció) jóga – a tantra első szintje – életereje

PEMA a csarja (magatartás) jóga (a tantra második osztálya) és a jóga (összekapcsolás) tantra (a tantra harmadik osztálya) életereje

SZIDDHI a tanítások mahajóga és anujóga osztályainak életereje

HUNG az atijóga, a Természetes Nagy Tökéletesség (dzogcsen) életereje

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG a vágy-ragaszkodásból, idegenkedésből és tudatlanságból keletkező elhomályosulások megtisztítója

BENZA a harag elhomályosulásának megtisztítója

GURU a gőg elhomályosulásának megtisztítója

PEMA a vágy-ragaszkodás elhomályosulásának megtisztítója

SZIDDHI az irigység-féltékenység elhomályosulásának megtisztítója

HUNG az összes érzelmi megpróbáltatás elhomályosulásának általános megtisztítója

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG által megvalósul a három kája

BENZA által megvalósul a tükörszerű eredendő tudatosság

GURU által megvalósul az egyenlőség eredendő tudatosság

PEMA által megvalósul a megkülönböztető eredendő tudatosság

SZIDDHI által megvalósul a mindent beteljesítő eredendő tudatosság

HUNG által megvalósul az alap tér eredendő tudatosság

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG által az istenek, démonok és az emberek le vannak győzve

BENZA által hatalmad lesz bizonyos istenek és démonok rosszindulatú erői felett

GURU által ellenőrzésed alatt tartod a Halál Ura és a kannibál démonok rosszindulatú erőit

PEMA által ellenőrzés alatt tartod a víz és a szél elemek rosszindulatú befolyásait

SZIDDHI által ellenőrzés alatt tartod a nem-emberek és szellemek rosszindulatú befolyásait, melyek ártanak az életenergiádnak, és negatív hatásokat gyakorolnak rá

HUNG által ellenőrzés alatt tartod a bolygó együttállások és földelemek rosszindulatú befolyásait

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG a hat spirituális erény beteljesítője

BENZA a lenyugtató tevékenység beteljesítője

GURU a gazdagító tevékenység beteljesítője

PEMA a bevonzás tevékenység beteljesítője

SZIDDHI a megvilágosodott tevékenység általános beteljesítője

HUNG a haragos megvilágosodott tevékenység beteljesítője

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG az összes átok és befolyás elhárítója

BENZA az eredendő tudatosság istensége iránti megtört szamaja negatív következményeinek elhárítója

GURU a szamszára istenei és démonjai nyolc osztálya negatív hatásainak elhárítója

PEMA a nágák és földszellemek negatív hatásainak elhárítója

SZIDDHI szamszárikus istenek negatív hatásainak elhárítója

HUNG az istenek, démonok és emberek negatív hatásainak elhárítója

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG az öt mentális méreg hadainak legyőzője

BENZA a harag legyőzője

GURU a gőg legyőzője

PEMA a vágy-ragaszkodás legyőzője

SZIDDHI az irigység és féltékenység legyőzője

HUNG az istenek, démonok és emberek hadainak legyőzője

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG a spirituális megvalósítások vagy sziddhik megidézője

BENZA a békés és haragos istenségek sziddhiinek előidézője

GURU a tudatosság-tartók és a vonalguruk sziddhiinek előidézője

PEMA a dákák, dákinik és dharmavédelmezők sziddhiinek előidézője

SZIDDHI a világi és a legfőbb sziddhik előidézője

HUNG bármilyen óhajunk beteljesülése sziddhiinek előidézője

OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

OM ÁH HUNG a tudatosság áthelyezője a tapasztalás tiszta birodalmaiba

BENZA a tudatosság áthelyezője a keleti Megnyilvánuló Öröm tiszta birodalmába

GURU a tudatosság áthelyezője a déli Dicsőség és Ragyogás tiszta birodalmába

PEMA a tudatosság áthelyezője a nyugati Nagy Gyönyör tiszta birodalmába

SZIDDHI a tudatosság áthelyezője az északi Kiváló Cselekvés tiszta birodalmába

HUNG a tudatosság áthelyezője a középső Megingathatatlanság tiszta birodalmába.

Ha fizikai formában akarnánk bemutatni az OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG egyetlen recitációjának hasznát, az egész föld nem lenne elég az érdem tartalmazására. Az összes érző lény, aki látja, hallja, vagy emlékezik e mantrára, bizonyosan megalapozta a férfi és női tudatosság-tartók soraiba jutását. Abban az esetben, ha e Vadzsraguru mantra igaz szavai nem teljesítik be az érző lényeknek, amit ők be szeretnének teljesíteni, ahogy ígértem, akkor én, Pema Dzsungne valóban becsaptam az érző lényeket. De nem csaplak be titeket, ezért gyakoroljatok az útmutatásaimnak megfelelően.

Ha nem vagy képes valamilyen okból a mantra recitálására, helyezd a győzelmi zászló tetejére, így a szél ráfúj, és amikor az a szél megérinti az érző lényeket, kétségtelenül megszabadulnak. Belevésheted az agyagba vagy köbe. Az elhelyezett szótagok védeni fogják az utat vagy a hely környékét a rosszindulatú szellemektől. Felírhatod e mantrát arany tintával sötétkék papírra, és amulettként hordhatod. Halálodkor, ha ezt az amulettet a hulláddal együtt elégetik, szivárványok lesznek láthatóak, és tudatod áthelyeződik a Nagy Gyönyör birodalmába. E mantra leírása, olvasása vagy recitálása visszafordít minden feléd irányuló mágiát. Megalapozva ezeket a jövő lényei javára, elrejtettem e kincset. Találkozzam a jó karmával rendelkező szerencsés gyermekeimmel a jövőben.