A tiszteletbeli hölgy tanítása a szexről, mint útról

Tisztelet a legfőbb Csandamaharoszana Úrnak!

A Legfelsőbb Úr hódolatát fejezte ki az öt mandala
Tiszteletreméltó Hölgyének, és kérdezte őt:

„Szerelmem, gyönyörűségem,
Hogyan ismeri meg a jógi az alakodat?
Tiszteletbeli Hölgyem,
Hogyan tudja kimutatni odaadását,
És hogyan tudja kimutatni hódolatát irántad?”

A Tiszteletbeli Hölgy válaszolta:

„Az összes női alak az égen, a föld fölött és alatt,
Az összes magas és alacsony születés, az én alakom.
Az összes láthatatlan nő az én formám:
Az összes istennő és félistennő,
Az összes titánnő és démonnő,
Az összes kígyólény, természetistennő,
És szellemhajadon,
Az összes lótuszevő és boszorkány,
És az összes emberi lány is,
Az összes nőstényállat és éhes szellem,
Az összes papnő és nemes születésű hölgy,
Az összes üzletasszony és dolgozónő,
Az összes, aki írónőnek és királynőnek született,
Tanítók és tudósok,
Adóbehajtók és kertészek,
Prostituáltak és ruhafestők,
Fazekasok és vadászok,
Kaszton kívüliek,
Muzsikusok és vécétisztítók,
Mosónők, csaposnők és cukorkakészítők,
Kovácsfeleségek, kurtizános és táncosnők,
Bronz és aranyművesek asszonyai,
Halaskofák és hentesek asszonyai,
Vajköpülők és virágárus lányok,
Aszkéták és kagylóművesek,
Nádvágók és költőnők,
Tehénpásztorok és nyilkészítők,
Kőfaragók női,
Fagyűjtők és ékszerészek:
A nők minden osztályának
És mesterségének alakjában megjelenek,
Én vagyok az anya, a nővér és a felség,
Nagynéni és unokahúg,
Nagymama és anyós,
És minden egyéb női kapcsolat.
Én vagyok minden tantrikus gyakorló és jógini,
Özvegy és aszkéta.
Mindezen hölgyek alakját öltöm,
Kik most az összes érző lény szolgálatáért élnek.

Mindegyikük bízik saját módszerében,
És bármelyik alakjával találkozik is a jógi,
Meg kell, hogy csókolja és ölelje a hölgyet,
Beteljesítve a lótusz és vadzsra egyesülését,
Szolgálnia és tisztelnie kell a hölgyet.
Önzetlen vággyal minden lény segítésére,
A hölgyet szeretetével szolgálva, a jógi erőt nyer!
Az erőt azonnal megkapja –
Ezért a jóginak szolgálnia kell a hölgyet.
A hölgy a menny, a hölgy az igazság,
A hölgy a legfőbb aszketikus út,
Buddha hölgy, a hölgy a közösség,
És a hölgy a tökéletes bölcsesség.

A hölgyet pszichológiailag megkülönböztetik
Az öt szín osztályozásával.
A kék hölgyet Változatlan Harag Jógininek mondják,
A fehér hölgy a Változatlan Tudatlanság Jógini,
A sárga hölgy a Változatlan Rágalom Jógini,
A vörös hölgy a Változatlan Vágy Jógini,
A zöld hölgy a Változatlan Irigység Jógini,
És az öt egysége a Bölcsesség Tökéletességének
Tiszteletreméltó Hölgye.

Vadzsrajóginit felajánlásokkal kell imádni,
Borral, étellel, virágokkal,
És mindenféle kellemes dologgal,
A jógi finom ruhába kell, hogy öltöztesse a hölgyet,
Tiszta beszéddel imádkozva tiszteletéért,
És udvariasan összetéve kezeit,
Figyelje, és figyelmesen becézze őt,
A jógi elkötelezi magát iránta tiszta társalgással,
Folyamatosan csókolgatva és simogatva őt,
A jóginak imádnia kell Vadzsrajóginit.
Fizikailag imádni, akit képes,
Verbálisan és mentálisan, akit nem,
Kik engem imádatukkal kielégítenek,
Azoknak adom az összes erőmet.

Nem vagyok sehol, ha nem az összes nő testében.
Tehát, az összes többi utat visszautasítva, imádd a nőt!
Ez az engem imádat legfőbb cselekedete,
És engem így szolgálva,
A törekvő kielégül, és elnyeri a legmagasabb erőket.
Mikor a belátás útjára lép,
Megkapja tökéletesen,
Az én megkülönböztető víziómat,
Folyamatosan, mindenhol,
Kivétel nélkül az összes formán úgy meditálva,
Hogy én vagyok,
Szerelmeskednie kell saját hölgyével,
Megtestesülésemnek tekintve őt,
Beteljesítve a lótusz és vadzsra egyesítését,
És én megadom neki a megvilágosodást.
Ennek megfelelően,
Az összes formám iránti odaadása által,
A jógi minden módon a legmagasabb rendű.
Ezzel a módszerrel, a teljes beteljesítéssel,
A gyakorló teljes odaadást ér el.

A jógi ne éljen a bűn iránti félelemben,
Az alsó világok iránti félelemben, mint a pokol.
Amennyire fél a létforgatag mardosásától,
Annyira lesz impotens.
Habár a bűnnek nincs legkisebb léte sem,
És az erény és érdem sem létezik egyáltalán,
A bűnt és erényt kitalálták,
Hogy védje a tudatot az élet szenvedésétől.
A tudat minden dolog mércéje, és minden csak gondolatnyi idejű.

Ki megy a menybe és ki a pokolba?
Amennyiben a lények
Mérgezett elképzelésekkel hallnak meg,
Kikre nem hat a méreg ereje, a mennybe jutnak,
Kik elájulnak a méreg erejétől, a pokolba.
Ezért a tudatlan emberek a mennybe
Vagy a pokolba jutnak,
Míg a bölcs, teljes megértésével,
Eléri a nirvánát.
De ha a nirvánát csak ürességnek tekintjük,
Mint a szélroham utáni lámpát,
Ez nihilizmus, a jutalom
És büntetés útjaihoz hasonlóan,
Nem hozza közelebb a megvilágosodást.
Ezért, az összes ilyen foglalatosságot elhagyva,
A törekvő odaadó kell, hogy legyen irántam,
És kétségtelenül megkapja az erőt és a tudatosságot,
Csandamaharoszana erejét, azonnal.